BIOFARMA SKŘENĚŘ

Stará Skřeněř 26 (u Nového Bydžova)
Královéhradecký kraj
504 01

web: www.biofarmaskrener.cz
facebook: Biofarma Skřeněř

Miloš Kurka
vedoucí farmy
+420 730 575 921
milos.kurka@biofarmaskrener.cz

BIOFARMA SKŘENĚŘ S.R.O.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
11000, Praha